Provozní řád

 

Provozní řád tenisového klubu LTC Tábor 1903.pdf

 

Zdůraznění některých důležitých částí Provozního řádu:

  • Při používání areálu klubu i jeho příslušenství jsou návštěvníci/hráči povinni v souladu s Provozním řádem klubu šetřit veškeré zařízení i další majetek a chránit jej před poškozením nebo zcizením.
  • Návštěvníci/hráči jsou povinnni vystupovat v celém areálu klubu v souladu s dobrými mravy a pravidly tenisu, chovat se ohleduplně zejména k hráčům hrajícím na ostatních kurtech a řídit se pokyny správce klubu provozujícího celý sportovní areál. V případě porušení Provozního řádu má správce klubu právo vykázat návštěvníky/hráče z areálu klubu bez nároku na vrácení zaplacené sazby/příspěvku za pronájem kurtu/ů, či poplatku za jiné poskytnuté služby.
  • Ve všech vnitřních prostorech klubovny je zákaz kouření. Přístup do vnitřních prostor klubovny je zakázán v tenisové obuvi zejména znečištěné od antuky. Využívání vnitřních prostor klubovny se řídí pokyny správce klubu. Vstup do šaten je pouze pro hráče a vedoucí družstev.