Historie klubu

Klubovna z roku 1928 Klubovna do roku 2011

 

Nová klubovna LTC TABOR 1903 z roku 2012

                     

 

   

 

Rok Historie klubu LTC TABOR 1903 v datech
1900 V rámci Bruslařského klubu Tábor vznikl kroužek lawn-tennisu a jeho členové vybudovali u městské cihelny na Kouřimově tenisové hřiště.
1901 Z kroužku se stal tenisový odbor a na městském pozemku u Jordánu vystavěl první tenisový court v Táboře, nazývaný „Na sladovně“.
1903 Nejagilnější členové tenisového odboru založili vlastní sportovní spolek, který následně nazvali Lanw - Tennisový Club v Táboře, zkráceně L.T.C. Tábor, a ujali se správy kurtů Na sladovně.
1906 L.T.C. Tábor se stává členem nově založené České lawn-tennisové asociace.
1915 Činnost klubu byla v důsledku probíhající 1. světové války přerušena.
1920 Po 5ti letech členové L.T.C. Tábor činnost klubu Na sladovně obonovili.
1922 Klub získal do pronájmu pozemek ve Villách a vybudoval zde další 2 kurty.
1924 V Táboře se poprvé hrají pravidelné mistrovské soutěže družstev.
1927 L.T.C. Tábor poprvé pořádá velký mezinárodní Táborský turnaj. Prvním vítězem se stal mistr republiky Karel Koželuh.
1928 Otevřeny tenisové kurty „Pod vodopádem“ s moderní funkcionalistickou klubovnou. Byly to první antukové kurty v Táboře. Slavnostní otevření proběhlo 15.7. 1928. Při té příležitosti zde sehrál profesionální mistr světa Karel Koželuh exhibiční utkání. Zápas sledovalo na 1.500 diváků !
1930 Táborský turnaj se poprvé pořádá zároveň jako mistrovství Čech a ČSR.
1931 L.T.C. Tábor zakládá vlastní hokejový odbor.
1938 Táborský turnaj byl odborníky vyhodnocen jako vůbec nejúspěšnější turnaj v ČSR. Ten rok zde získal svůj první titul mistra ČSR tehdy 16tiletý Jaroslav Drobný.
1938 Činnost klubu probíhala dál i v tzv. Druhé republice a na začátku Protektorátu.
1939 Tenis se hrál v Táboře i během 2. světové války, byť v dosti bizardní atmosféře.
1945 Hned v květnu 1945 navázal LTC Tábor na činnost z předmnichovské republiky.
1946 Po 5 letech klub opět uspořádal Táborský turnaj. Vedle celé československé elity se turnaje zúčastnil i Jaroslav Drobný, pozdější vítěz Wimbledonu a Roland Garros.
1948 Po nástupu komunistů k moci v únoru 1948 byl LTC Tábor zrušen a členská základna nucena vstoupit do TJ Sokol Tábor jako odbor tenisu. Táborský turnaj se ten rok ještě konal a účastnila se ho celá československá elita. Pohár pro vítěze věnovalo Rudé právo.
1949 Někteří významní členové zrušeného LTC Tábor byly politicky perzekuováni a pod nátlakem tzv. akčních výborů z tenisového odboru Sokola vyloučeni.
1950 Tenis nepatřil mezi tzv. doporučované sporty. Mezi roky 1950–1953 byly údobí, kdy se v Táboře tenis vůbec nehrál. Nakonec přece jen zvítězil zdravý rozum a dvorce zůstaly pro další generace zachovány.
1955 V rámci sjednocené tělovýchovy národní fronty byl tenis přeřazen do nové organizační složky ZSJ ČSSZ, kde pod patronátem Táborských papíren působil jako tenisový oddíl TJ Tatran TAPA Tábor. Podařilo se i obnovit tradici Táborského turnaje a Pod vodopád přijela celá československá elita v čele s Javorským, Pužejovou a dalšími.
1956 Tenisový oddíl opět pořádá Táborský turnaj, ovšem z politických důvodů pod názvem „O Žižkův štít“. O rok později se turnaj už nekonal.
1959 Skončil patronát n.p. TAPA a na to konto přestala TJ Tatran Tábor tenis podporovat.
1960 Tenisový oddíl byl takřka bezprizorní. Do podpory tenisu se nikdo nehrnul a doba ani možnosti nenabízela. Sezóna se odehrála ještě pod hlavičkou TJ Tatran Tábor.
1961 Tenisový oddíl převzala nově vzniklá TJ Vodní stavby Tábor. „Vodníci“ byli ale zaměřeni především na fotbal a hokej a jejich slabá podpora tenisu nic neřešila.
1962 V rámci zemědělské školy byla založena nová TJ Sokol SZTŠ Tábor, která následně převzala celý tenisový oddíl. Na činnost oddílu a údržbu dvorců přispívala zemědělská škola z prostředků školního statku v Měšicích.
1967 Tenisový oddíl opět oživil tradici Táborského turnaje, nesl ale z politických důvodů název „Táborský kotel“. Turnaj měl hned napoprvé skvělé obsazení. Přesto vydržel pouhých devět let. V r. 1975 se hrálo naposledy.
1987 Zemědělská škola zastavila podporu tenisu. Oddíl byl v podstatě bez peněz a přežíval jen díky nejrůznějším dočasným podporám.
1990 TJ SZTŠ Tábor byla zrušena a tenisový oddíl se vrátil pod TJ Vodní stavby Tábor. Ale ani napodruhé se „Vodníci“ nepředali. Dvorce s klubovnou chátraly a jen díky hrstce obětavých členů byly jakž takž udržovány.
2001 Tenisté obnovili původní klubovou činnost LTC Tábor a pod názvem Tenisový klub Tábor navázali na jeho dlouholetou tradici. Došlo i k majetkovému narovnání do stavu před rokem 1948, kdy byl tento původnímu vlastníku neprávem zabaven.
2012 Po 84 letech se tenisté „od vodopádu“ dočkali nové klubovny s důstojným zázemím.
2013
Valná hromada rozhodla o obnovení původního historického názvu klubu s připojení letopočtu jeho založení - Lawn Tennis Club Tábor 1903, zkrácená verze LTC Tábor 1903