Kontrolní komise

 
Aktuální složení kontrolní komise 
předseda kontrolní komise Petr Šplíchal
člen kontrolní komise Miroslav Mareš
člen kontrolní komise Jaroslav Svoboda