Úhrada členských příspěvků za rok 2022

17.05.2022 19:03

 

Vážené členky a členové tenisového klubu LTC Tábor 1903,

 

dovolujeme si vás tímto požádat o úhradu členských příspěvků pro rok 2022 (pokud jste tak již neučinili) v souladu se schváleným klubovým sazebníkem – viz email, cedule na klubovně nebo na klubovém webu, a to 

 

nejpozději do 31.5.2022. 

 

Platbu proveďte na účet klubu č.ú. 78-1357610287/0100vedený u KB, jako variabilní symbol uveďte datum narození (DDMMRRRR) a do zprávy příjemci pak své jméno a příjmení pro identifikaci platby.

Pak obdržíte na svůj mail přihlašovací heslo do systému elektronické rezervace dvorců.

Rezervace po telefonu nebo osobně na dvorcích bude možná pouze do 31.5.2022, po tomto datu už jen za hodinovou sazbu s platbou v hotovosti. Ti, kteří už přihlašovací údaje do systému mají a nezaplatí do stanoveného termínu, budou jim odebrány.  

 

Děti, které nebudou mít zaplacené příspěvky budou muset po každém tréninku platit hodinovou sazbu v hotovosti nebo jim tréninky v našem klubu nebudou umožněny.  

 

Případné dotazy posílejte na e-mail: ltctabor1903@seznam.cz nebo bkt@bkt.cz.

      

Ing. Karel Hübner

předseda klubu